ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att gå in på och använda Mindset:s webbplats, dvs. Mindset Lindbacken AB godkänner du följande villkor:

Garanti- och ansvarsbegränsning
Även om stor möda har lagts ned på att säkerställa att uppgifterna på denna webbplats är korrekta tillhandahåller Mindset Lindbacken AB informationen "I BEFINTLIGT SKICK" och LÄMNAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL. Du bekräftar härmed att du använder webbplatsen på egen risk, att du bär hela ansvaret för alla kostnader i samband med användning av webbplatsen och att Mindset Lindbacken AB inte ansvarar för några direkta, oavsiktliga eller indirekta skador eller följdskador som uppstår genom att du tar del av eller använder informationen eller programvaran på denna webbplats.

Eventuella garantier och löften på denna webbplats avseende Mindset Lindbacken AB:s tjänster som du köper eller använder beskrivs i villkoren i köpeavtalet för respektive tjänst.

För webbplatser som inte tillhör Mindset Lindbacken AB som vår webbplats hänvisar eller länkar till lämnar Mindset Lindbacken AB inte heller några garantier vad gäller riktigheten eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser och ansvarar inte för material skapat eller publicerat av tredje part på dessa webbplatser. Mindset Lindbacken AB garanterar inte heller att denna webbplats eller andra webbplatser som vi länkar till inte innehåller virus eller andra skadliga inslag.

Copyright
Upphovsrätten till denna webbplats och till den information och programvara som tillgängliggörs via denna webbplats innehas av Mindset Lindbacken AB eller respektive licensgivare. Med ensamrätt. I allt licensierat material uppges vilken licensgivare som har beviljat Mindset Lindbacken AB rätten att använda materialet. Den information och programvara som tillgängliggörs på denna webbplats får inte reproduceras, kopieras, överföras, spridas, lagras, ändras, laddas ner eller på annat sätt användas för kommersiella syften utan föregående skriftligt godkännande från Mindset Lindbacken AB. Den får dock reproduceras, lagras och laddas ner för enskilt bruk utan föregående skriftligt godkännande från Mindset Lindbacken AB. Informationen eller programvaran får inte under några omständigheter överlämnas till tredje part.

Varumärken och patent
Alla varumärken, märkesnamn och företagslogotyper som visas på webbplatsen tillhör Mindset Lindbacken AB eller respektive licensgivare och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt godkännande från Mindset Lindbacken AB. För alla licensierade varumärken som används på denna webbplats uppges vilken licensgivare som har beviljat Mindset Lindbacken AB rätten att använda varumärket. Åtkomst till denna webbplats ger inte användaren rätt till någon licens enligt några patent som ägs av eller har licensierats till Mindset Lindbacken AB.

Ändringar
Mindset Lindbacken AB förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar av eller tillägg till denna webbplats.